*مشترکین محترم می توانند جهت ثبت شکایت از پیامک های انبوه مزاحم و تبلیغاتی شخصی،شماره مورد نظر را به سرشماره رایگان 195 پیامک نمایند*

ورود کاربران

ثبت شکایت

ثبت گزارش های مردمی

پیگیری شکایات

رویت شکایات سایر مشترکین

سایر راه‌های ثبت شکایات

(c) cra.ir 1398 ( 195@cra.ir پشتیبانی )