بازگشت

تماس تلفنی

مشترکین محترم می توانند به صورت شبانه روزی، با شماره 195 تماس حاصل نمایند.

پیامک های انبوه مزاحم و تبلیعاتی

مشترکین محترم می توانند جهت ثبت شکایت از پیامک های انبوه مزاحم و تبلیغاتی شخصی،شماره مورد نظر را به سرشماره رایگان 195 پیامک نمایند

(c) cra.ir 1397 ( 195@cra.ir پشتیبانی )